บุคคลากร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 2 (ชลบุรี)

 
 

ฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร
 
  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
chanisorn
นายชณิสรณ์ จวงสาง
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร
โทร.มท. 30441
เลขที่ 19  ถนนโรงพยาบาลเก่า
ตำบลบางปลาสร้อย  อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี  2000
โทรศัพท์ติดต่อ
องค์การ  0-3828-2993
มท.  30400

นายจีรวัฒน์  จิรวัฒนวงศ์สิริ
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร.มท. 30442
งานบริหารงานทั่วไป

tanakit

นายธนกฤต  จำนงค์ศรี
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
โทร.มท. 30445

 


นางสาวเดือนขวัญ  วงศ์หงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
โทร.มท. 30443

ตำแหน่งว่าง
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

 

 

 

 

ตำแหน่งว่าง
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน


นายธวัชชัย  สวัสดี
พนักงานขับรถยนต์
โทร.มท. 30400

นายอภิศักดิ์  เกตุตระกูล
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
โทร.มท. 30547
   
   
   
     
 
กลับสู่หน้าหลัก