ข้อมูลทั่วไป

ประวัติความเป็นมา

ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ

โครงสร้างบุคคลากร

โครงสร้างภายในหน่วยงาน

สถานที่ตั้ง

แผนที่จังหวัดชลบุร

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร

ข่าวล่าสุด new

สรุปรายงาน vcs

อื่นๆ

 

ผู้บริหาร

narong

 

นายณรงค์ แสงสุทรรศน์

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเขต ๒ (ชลบุรี )

 

ภารกิจถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร

sakoa1

 

ภารกิจรับเสด็จ พระเทพฯ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

 

 

jan1

 

ภารกิจรับเสด็จ พระเทพฯ จ.จันทบุรี

 

ภารกิจการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ( VCS )

 

   
   

ประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย วันที่ 23 พ.ค. 2560 เวลา 13.30 น.